Laptop| Máy Tính| Máy in| Camera Quan Sát – mach tao xung clock

Post Tagged with: "mach tao xung clock"

Mạch CLOCK GEN và xung Clock

September 20, 2013 9:06 am1 comment
Mạch CLOCK GEN và xung Clock

Mạch CLOCK GEN tạo xung Clock Các thành phần như CPU, chíp bắc, chíp nam hoạt động được nhờ vào một thành phần không thể thiếu, đó là xung clock. Mạch clock gen không hoạt động thì không tạo được xung clock. Để sua chua laptop dể dàng cần phải […]

Read more ›
Gọi ngay