Laptop| Máy Tính| Máy in| Camera Quan Sát – MẠCH KHUYẾCH ĐẠI TRONG LAPTOP

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI TRONG LAPTOP

June 17, 2013 11:03 am0 commentsViews: 654

Mạch khuyếch đại

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

Định nghĩa: Mạch khuyếch đại được dùng trong các thiết bị điện tử có chức năng khuyếch đại âm tần trong Cassete, Âmply,… Còn trong laptop nó có chức năng khuyếch đại âm thanh loa lên.

Mạch khuyếch đại gồm có 3 loại: Khuyếch đại về điện áp, Mạch khuyếch đại về dòng điện, Mạch khuyếch đại công xuất.

Khuyếch đại về điện áp: khi ta cho 1 tín hiệu nhỏ vào hiệu có biên độ nhỏ thì nhận được hiêu có biên độ lớn gấp nhiều lần.

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

Mạch khuyếch đại về dòng điện: Khi cho 1 I ( I: cường độ dòng điện ) yếu vào thì ta nhận được I lớn hơn.

Mạch khuyếch đại công xuất: Là mạch khi ta đưa một tín hiệu có công xuất yếu vào , đầu ra ta thu được tín hiệu có công xuất mạnh hơn nhiều lần, hay nói cách khác là mạch khuyếch đại công xuất là sự  kết hợp cả hai mạch khuyếch đại điện áp và khuyếch đại dòng điện làm một.

Mạch khuyếch đại công xuất: Khi ta cho công suất thấp vào thì ta nhận được công suất cao hơn. Chú ý phải kết hợp: Khuyếch đại về điện áp, Mạch khuyếch đại về dòng điện,

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI

Leave a Reply


Gọi ngay