• dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   Samsung 300E

   5.200.000 VNĐ

   Màn hình:15.6”, 1366×768
   Cpu core i3 23280M 2.6gbz
   RAM: 8GB/HDD 750GB
  • hp8460

   Hp g4

   3.800.000  VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU: Cpu a8 3500m = I5
   RAM: 4GB/HDD: 640GB
  • hp8470

   HP DM4

   4.800.000 VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU: CORE I5,2.6GHz
   RAM: 6GB/HDD: 240GB
   VGA: Intel HD Graphics
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 6 cell/ DVD: CÓ/BH 3T
  • dell6420

   ASUS X450CP

   4.800.000 VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU: CORE I3 3217u
   RAM: 4GB, HDD 500GBZ
   VGA: HD 4000/AMD M240
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 6 cell/ DVD: CÓ/ BT3T
  • dell6420

   DELL 6430

   5.200.000 VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU: CORE I5 3320GHz
   RAM: 4GB/HDD 240GB
   VGA: Intel HD Graphics
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 6 cell/ DVD: CÓ/BH 6 T
  • dell6420

   DELL 6410

   4.200.000 VNĐ

   Màn hình: 14.1”, 1366×768
   CPU: CORE I5 2.5GHz
   RAM: 4GB/HDD 240GB
   VGA: Intel HD Graphics
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 4 cell/ DVD: CÓ/ BT 6T
  • acer

   ACER 4738

   3.500.000 VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU:CORE I3 2.5 GHZ
   RAM: 4GB/ HDD 320GB
   VGA: Intel HD Graphics
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 6 cell/ DVD: CÓ/ 3 T
  • hp2000

   DELL 6420

   4.800.000 VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU: CORE I5
   RAM: 4GB/HDD 240GB
   VGA: Intel HD Graphics
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 6 cell/ DVD: CÓ/ BT 3 T
  • hp2000

   DELL 6420

   4.800.000 VNĐ

   Màn hình: 14.0”, 1366×768
   CPU: CORE I5
   RAM: 4GB/HDD 240GB
   VGA: Intel HD Graphics
   HĐH: Windows 7 Home
   Pin: 6 cell/ DVD: CÓ/ BT 3 T
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%
  • dell6420

   DELL E5530

   GIÁ:3.900.000VNĐ

   Màn hình:15.6”, FULL HD
   Cpu core i3, 4GB, 320 GB
   BÁN TRẢ GÓP
   => TRẢ TRƯỚC 0 Đ, LÃI XUẤT 0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *